Goda Exempel

Sofia Sjöström och Helene Lindqvist är två lärare i Huddinge som har använt Naturskyddsföreningens material från projektet Operation: Rädda Bina för att jobba med sina elever kring de vilda binas utsatthet och överlevnad.

”Här kommer en peppningslista från oss som har arbetat med Operation: Rädda Bina. Vi hoppas ni blir peppade och kan använda våra idéer eller bygga vidare på dem. Detta är ett projekt som verkligen engagerar eleverna och gör dem nyfikna.

Bakgrund till projektet var att vi arbetade med World Childrens Prize och FN:s globala mål i hållbar utveckling. I och med de globala målen väcktes idén till arbetet med Operation: Rädda Bina. Syftet var att arbeta verklighetsnära, ämnesövergripande och engagerande.

Väcka intresse:
Vi utgick ifrån att jordgubbar/frukt kommer bli allt färre och, om det vill sig illa, kanske helt försvinna. Det skapade en nyfikenhet. Kan detta verkligen stämma?

  • SV/SO/NO: Läste faktatexter och tittade på filmer från Naturskyddsföreningen, Skrev beskrivande texter, Rapporterade till Naturskyddsföreningen angående bihotelllen.
  • Slöjd: Tillverkade garnbin, bitavla i korsstygn och bihotell.
  • Eng: Skapat bee books, Läste faktatexter om bin, Såg filmer.
  • Bild: Målade eget bi till affischen ”Best Place to Bee”.

Resultat:
Eleverna fick ett enormt engagemang som de tog hem till sina familjer där det köptes in bi-vänliga växter, skapades bi-spa, egna bi-hotell byggdes och gräsmattan fick inte klippas. På Öppet hus kom släktingar och familjer och visade bilder på vad de hade gjort tillsammans med sina barn för att bevara bina.”

Vill man veta mer om detta arbete får man gärna kontakta Sofia och Helene via Sofias email: sofia.sjostrom@huddinge.se