Invigning av Huddingeleden

Den 28 april i år kommer kommunen att inviga vandringsslinga Huddingeleden. Invigningen kommer att äga rum mellan 9:30 och 13:30 på Sundby Gård och bland annat så kommer vi i Naturskyddsföreningen att finnas på plats. Den 23 april kan man även lyssna på ett föredrag om leden på Huddinge bibliotek. Efter invigningen kommer även fem […]

Läs mer

#FridaysForFuture och Tvärförbindelse Södertörn

I förra veckan var vi aktiva i Naturskyddsföreningen Huddinge på ett Tyck till-event angående Tvärförbindelse Södertörn. Där fanns Trafikverket på plats med representanter som presenterade förslaget på tvärförbindelsen och svarade på frågor. I och med detta väcktes en del frågor hos oss som vi gärna vill ha dialog kring med Huddinges politiker. Vi undrar tex […]

Läs mer

Månadsblad från länet

Nu är hemsidan uppdaterad med info inför sista programpunkten: Natursnokarna 28 oktober. Den uppmärksamma har även sett att det dykt upp ett aktuellt programblad (vi jobbar på ett nytt) samt ett månadsblad från länet här på sidan. I det senare hittar ni nyheter och aktiviteter ifrån hela länet. Vad sägs tex om att bestiga Hammarbybacken […]

Läs mer

Pressmeddelande: Väg prioriteras framför hälsa och klimat

Huddinge kommun och Trafikverket prioriterar framkomligheten för bilar framför människors hälsa och överenskomna klimatmål. Tvärförbindelse Södertörn kommer leda till en ökning av dagens 20 000 bilar till 90 000 bilar per dygn och ökade CO2 utsläpp som följd. Efter mångåriga påtryckningar från bl a Naturskyddsföreningen förordar numera även Trafikverket och Huddinge kommun tunnel, men det är osäkert […]

Läs mer

Praktisk info: Peoples Climate March 29 april

De som vill åka i grupp in till stan samlas vid Snäckan vid Huddinge station kl. 13:45. Tal och underhållning börjar kl. 14:30 på Norra Bantorget. Avmarsch från Norra Bantorget kl 16:00 och de som vill kan mötas vid vår flagga/banderoll på plats, antingen 14:30 eller ansluta 15:45. De som vill ordnar egna plakat. Naturskyddsföreningen i Huddinge […]

Läs mer

Grodräddning är också fredagsmys!

Igår kväll möttes en grupp om åtta personer som hade laddat med varma kläder, hinkar och ficklampor för att rädda grodor i Solgård. Paddan på bilden satt blickstilla mitt på vägen nära våtmarken och två pojkar hjälptes åt att försiktigt lyfta ner den i hinken och sedan lysa med ficklampan när vår padda fick agera fotomodell. […]

Läs mer

People’s Climate March den 29 april

Den 29 april har du chansen att göra din röst hörd och sluta upp mot Trafikverkets förslag att bygga Tvärförbindelse Södertörn. Den nya vägen förväntas innebära att ca. 90 000 fordon kommer att åka igenom Flemingsbersskogens naturreservat. Trots förslag om tunnel kommer Tvärförbindelse Södertörn att öka den negativa klimatpåverkan. Naturvårdsverket har i sin rapport ställt […]

Läs mer

Styrelsen för 2017 har valts

Vid årsmötet den 14 mars valdes Birgitta Andersson (omval) och Jessica Eklund (nyval) som ordförande, de delar på uppdraget. Eva Eriksson Sund omvaldes som ledamot och är även kassör. Som ledamöter omvaldes Millaray Rubilar och nyval av Susanne Bergman. Vi vill även ta tillfället i akt att skicka ett varmt tack till Kerstin Lönngren (f.d. ledamot och remissansvarig) som avgick vid […]

Läs mer

Var kan vi rädda grodor?

Foto: Jessica Eklund Nu börjar våren komma mer och mer, och med våren kommer grodor. Har du sett en groda? Berätta det genom gratis-appen Grodguiden (för iPhone och Android) som tagits fram i samarbete med Artdatabanken. Där kan du rapportera in när och var du sett en groda, padda eller vattensalamander. Du får också hjälp […]

Läs mer

Earth hour 25 mars

Earth hour inträffar på lördag. Kommunen arrangerar på förmiddagen en klädbytardag på Folkes. Vi, tillsammans med andra organisationer, finns på plats och berättar om vår verksamhet och hur du kan påverka miljön i positiv riktning. Kom och säg hej till oss på lördag kl. 10-13 på Folkes! P.S. glöm inte att släcka lamporna och stänga […]

Läs mer