Natursnokarna

Samlingsplats för Natursnokarna
Foto: Marie Järvås

Natursnokarna – Naturskyddsföreningens aktiviteter i naturen för våra yngre medlemmar

 

(Please scroll down or click here for information in English)

Gillar du att snoka runt i skog och mark så häng med! Vi träffas och lär oss mer om naturen och lite om friluftsliv, men framför allt har vi roligt tillsammans, naturintresserade barn och deras vuxna.

Vi vänder oss till barn mellan 3 – 6 år och deras vuxna. Vi upptäcker naturen tillsammans genom att till exempel titta på små saker genom lupp, skapa av naturen, klättra och balansera och titta efter spår. Vi leker, kanske sjunger och låter barnens intressen styra innehållet. Vi kommer att ha ett tema per träff, oftast kopplat till årstiden.

I Huddinge startar vi nu upp en grupp med maximalt 10 barn som kommer att träffas en gång i månaden under våren 2024 (april – juni) och om intresse finns så fortsätter vi under hösten.

 

Datum för vårens träffar är lördagarna:
20 april
25 maj
15 juni

Alla träffar sker kl 10.00 – 12.00. Vi ställer bara in vid extremväder, t ex storm!

Praktisk information:

  • Alla barn måste ha minst en ansvarig vuxen med sig, som deltar i aktiviteterna
  • Medtag egen matsäck med enkelt mellanmål för vår gemensamma fikastund
  • Kläder efter väder för barn och vuxna
  • Undvik starka parfymer och nötter med hänsyn till allergiker
  • Ingen utrustning eller material behövs

Vi vill att så många som möjligt ska uppleva och lära sig om vår fina natur och kommer att hålla till på platser i Huddinge som är tillgängliga med kollektivtrafik. Därför kommer vårens träffar att vara i Naturskyddsföreningens Cikadapark, vid Sundby Gård.

Du tar dig lätt hit med buss 709 till hållplats Sundby Gård, eller med buss 744 till Gladövägen och sedan en promenad på 10 minuter. Kommer ni med bil finns parkering precis intill.

Vi vill att ni som deltar är eller blir medlemmar i Naturskyddsföreningen i Huddinge. Vi som leder träffarna gör det på ideell basis. Deltagande är kostnadsfritt.

Se även vår Facebook-sida “Naturskyddsföreningen Huddinge” där vi kommer att lägga ut aktuell information om varje träff.

Anmälan till träffarna och kontakt sker via mejl: natursnokarnahuddinge2@gmail.com

Om du mejlar och anmäler intresse till en träff, meddela gärna era förnamn och barnens ålder.

Välkomna önskar Snokledarna

Marie och Karin

Natursnokarna – The Swedish Nature Conservation Society’s outdoor activities for our younger members

If you like snooping around in the woods and fields, join us! We meet and learn more about nature and our local countryside, but above all we have fun together, across generations.

The activities are suitable for children between 3 and 6 years and their adults. We discover nature together by, for example, looking at small things that we find around us through a magnifying glass, climbing and balancing, looking for tracks or creating with natural materials around us. We play, maybe sing and let the children’s interests guide the content. We will have a theme per meeting, usually linked to the season.

We are now starting a group in Huddinge, with a maximum of 10 children who will meet once a month during the spring of 2024 (April – June) and if this autumn (September – November).

Dates for spring meetings:
April 20
May 25
June 15

All activities will take place at 10.00 – 12.00 a.m. We will only cancel in case of extreme weather, e.g. storm!

Practical information:

  • All children must be accompanied by at least one adult who participates in the activities
  • Bring your own simple snack for our joint “fika”
  • Weather-appropriate clothing for children and adults
  • Avoid strong perfumes and nuts, due to risk of allergies
  • No equipment or materials are needed

We want as many people as possible to experience and learn about our beautiful nature and local surroundings and therefore we will always stay in places that are accessible by public transport. Our spring meetings will be held at NaturSkyddsföreningen’s Cikadapark at Sundby Gård.

You can get here with bus number 709 to the bus stop “Sundby Gård” or with bus 744 to “Gladövägen” and then a 10 minute walk. If you are travelling by car, there is parking next to “Cikadaparken”.

We encourage those who participate to be or become members of Naturskyddsföreningen in Huddinge. We who lead the meetings do so on a voluntary basis. The activities are free of charge.

Please follow us on Facebook “Naturskyddsföreningen Huddinge”, where we will post current information about each meeting.

Registration for the meetings and contact is via email: natursnokarnahuddinge2@gmail.com

If you want to sign up for one of our meetings, please include your first names and the ages of the children in your e-mail.

Looking forward to seeing you!

Natursnok-organizers, Marie and Karin

Natursnok med fågel