Huddinges cikador

Bergscikadan, Cicadetta Montana, är extremt ovanlig och därmed starkt utrotad och rödlistad. Under många år hittades endast ett fåtal fynd i hela Sverige. Så plötsligt under 1940-talet upptäcktes flertalet fynd av insekten just här i Huddinge.

Bergscikadan förväxlas lätt med spelande insekter som syrsor eller gräshoppor, då även cikadan är en spelande insekt. I slutet av maj varje år så kan man höra dom spela. Vuxna bergscikador älskar sol och värme, som de flesta av oss, men tillbringar sina första 5-8 år under jorden. För att ta sig ner till marknivå vill dock cikadan ha lite olika nivåer ovan jord, såsom höga träd och lite lägre buskar. När de sen tagit sig ner till marknivå så lägger de där sina ägg. Här i fickorna i marken har de sina hem. De nykläckta cikadorna, nymferna, gräver ner sig i jorden och livnär sig på saften från rötter av slån.

Idag har man i Huddinge genomfört ett så kallat LONA-projekt (Lokal Naturvårdssatsnings projekt) med syfte att underlätta för bergscikadans överlevnad. Vår egen eldsjäl Roland Hansson, som tyvärr gick bort 2014, var cikadornas bäste vän och gick med i projektet för att skapa en cikadapark. Cikadaparken ligger (precis som Fjärilsrestaurangen som du kan läsa om här vid torpet Stensberg på Sundby Gård. Här har det röjts för att få in mycket av det älskade solljuset till de vuxna individerna. De höga ekarna och de lägre buskarna som redan fanns i området skapar de olika nivåerna som cikadan kräver, och slån fanns det gott om till de yngre individernas fördel. Dessutom är den lerrika jorden på platsen perfekt för de små livens första år.

Välkommen att besöka Cikadaparken när du vill!