Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en planerad vägled mellan Haninge i öst till E4 vid Vårby backe i väst. Enligt nuvarande planer kommer vägen bli en motorväg på fyra till sex filer som via en tunneln passerar genom naturreservatet Flemingsbergsskogen samt Gömmarens naturreservat (om än i mindre utsträckning). Både djur och natur kommer oundvikligen att påverkas av bygget och Naturskyddsföreningen Huddinge driver opinion mot att tvärförbindelsen skall byggas.

Tidigare har Naturskyddsföreningen i Stockholms län överklagat planerna och Trafikverket uppmärksammade då problemen med den gamla miljölagstiftningen. Vägen ansågs då inte längre vara i samklang med modern planering och framtida behov.

2018/2019 startade Naturskyddsföreningen Huddinge tillsammans med andra intresserade initiativet Tvärnit Södertörn som syftar till att aktivt informera allmänheten om Tvärförbindelse Södertörn, debattera densamma och dess påverkan på miljö och klimat.

Senaste nytt om vägen finns att finna på Trafikverkets hemsida.

 

Yttrande på vägplanen 2021-03-10, tillsammans med Naturskyddsföreningen Stockholms Län och Naturskyddsföreningen Nynäshamn.
Läs mer

Pressmeddelande 2019-03-22: ”Trafikverket stryper informationen om Tvärförbindelse Södertörn”
Läs mer

Pressmeddelande 2019-03-09: ”Naturskyddsföreningen välkomnar Naturvårdsverkets svidande kritik av Tvärförbindelse Södertörn”
Läs mer

Samrådsýttrande om Tvärförbindelse Södertörn från Länsförbundet (Naturskyddsföreningen) 2018-12-06
Läs mer

Naturskyddsföreningen Huddinge kommenterar Tvärförbindelse Södertörn i Tidningen Syre 2015: ”Stoppat vägprojekt får nytt liv”
Läs mer

Naturskyddsföreningen Huddinge’s svarsyttrande på Åtgärdsvalsstudie Tvärförbindelse Södertörn 2014-02-18
Läs mer

Naturskyddsföreningen Huddinge 2013-12: Vägen är feltänkt!
Läs mer

Tidningen Mitt i Huddinge om Södertörnsleden 2013-03-05: ”Nu skjuts leden upp fem år till”
Läs mer

Länsförbundet (Naturskyddsföreningen) överklagar Södertörnsleden 2011-09-01
Läs mer