Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en planerad vägled mellan Haninge i öst till E4 vid Vårby backe i väst. Enligt nuvarande planer kommer vägen bli en motorväg på fyra till sex filer som genom en tunneln passerar genom naturreservatet Flemingsbergsskogen samt även påverkar Gömmarens naturreservat som den kommer passera precis bredvid. Både djur och natur kommer oundvikligen att påverkas av bygget och Naturskyddsföreningen Huddinge driver opinion mot att tvärförbindelsen skall byggas.

Tidigare har Naturskyddsföreningen i Stockholms län överklagat planerna och Trafikverket uppmärksammade då problemen med den gamla miljölagstiftningen. Vägen ansågs då inte längre vara i samklang med modern planering och framtida behov. Från 1 januari 2013 gäller en ny lag om ”åtgärdsvalsstudie” i fyra steg för större planeringsprocesser. Läs om åtgärdsvalsstudier, Trafikverkets framställan till regeringen samt debatten på länkarna nedan.

Senaste nytt om vägen finns att finna på Trafikverkets hemsida.

 

Pressmeddelande 2019-03-09
Läs mer

Naturskyddsföreningen i Huddinge kommenterar Tvärförbindelse Södertörn i Tidningen Syre.
Läs mer

Huddinge Naturskyddsförenings svarsyttrande på ÅVS Tvärförbindelse Södertörn
Läs mer

Trafikverkets rapport ”Åtgärdsvalsstudie – Tvärförbindelse Södertörn”.
Läs mer

Om ”Åtgärdsvalsstudie” på Trafikverkets hemsida
Läs mer

Trafikverket om ”Södertörnsleden planeras om”
Läs mer

Huddinge kommun om Trafikverket
Läs mer

Tidningen Mitt i Huddinge om Södertörnsleden
Läs mer

Länsförbundet (Naturskyddsföreningen) överklagar Södertörnsleden 2011-09-01
Läs mer

Huddinge Naturskyddsförening: Vägen är feltänkt!
Läs mer