Tvärförbindelse Södertörn

Naturskyddsföreningen Huddinge driver opinion mot att tvärförbindelsen skall byggas. Efter att Naturskyddsföreningen i Stockholms län överklagat planerna har nu Trafikverket uppmärksammat problemen med den gamla miljölagstiftningen. Vägen som delats upp i flera delprojekt är inte längre i samklang med modern planering och framtida behov. Från 1 januari 2013 gäller ny lag om ”åtgärdsvalsstudie” i fyra steg för större planeringsprocesser. Läs om åtgärdsvalsstudier, Trafikverkets framställan till regeringen och debatten på länkarna nedan. Trafikverket har nu sammanställt ”Åtgärdsvalsstudien” i en rapport som varit på remiss. Naturskyddsföreningen Huddinge har svarat på remissen.

Naturskyddsföreningen i Huddinge kommenterar Tvärförbindelse Södertörn i Tidningen Syre.
Läs mer

Huddinge Naturskyddsförenings svarsyttrande på ÅVS Tvärförbindelse Södertörn
Läs mer

Trafikverkets rapport ”Åtgärdsvalsstudie – Tvärförbindelse Södertörn”.
Läs mer

Om ”Åtgärdsvalsstudie” på Trafikverkets hemsida
Läs mer

Trafikverket om ”Södertörnsleden planeras om”
Läs mer

Huddinge kommun om Trafikverket
Läs mer

Tidningen Mitt i Huddinge om Södertörnsleden
Läs mer

Länsförbundet (Naturskyddsföreningen) överklagar Södertörnsleden 2011-09-01
Läs mer

Huddinge Naturskyddsförening: Vägen är feltänkt!
Läs mer

Länk till namninsamlingen:
”Stoppa Södertörnsleden – Rädda Flemingsbergsskogen”