Orlången NR mm ändringar m a a Tvärförbindelsen 2023-10-12

Här kan du läsa de remissvar och övriga yttranden som Naturskyddsföreningen Huddinge skrivit de senaste åren. Den senaste ligger överst.

2024
Detaljplan för Glömsta 2:59 mfl, 2024-02-11
Detaljplan för del av Gymnasiet 4, 2024-02-11
Detaljplan för Medicinaren 19 mfl, 2024-02-11
Detaljplan för Katoden 4 mfl med anledning av Tvärförbindelse Södertörn, 2024-02-08

2023

Orlångens naturreservat mm ändringar med anledning av Tvärförbindelse Södertörn, 2023-10-12
Detaljplan för Rosenhill, 2023-06-09
Detaljplan för Gräsvreten 1:1 mfl, 2023-06-08
Planprogram Visättra, 2023-05-24
Sjödalsbacken, 2023-05-03
Avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd på fastigheterna Tingshuset 1 mfl, 2023-01-24

2022
Spårväg Syd, 2022-01-30
Samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde, 2022-01-10

2021
Detaljplan för Grantorp 2:32 mfl, 2021-12-20
130kV ledningar Flemingsberg, Lissma, Ekudden, 2021-12-09
Detaljplan för Diametern 2 mfl, 2021-11-15
Huddinge Kommuns Miljöprogram 2022-2025, 2021-11-04
Detaljplan för Låset 1 mfl, 2021-09-21
Swerocks ansökan om utökad bergtäktsverksamhet, 2021-09-09
Generellt yttrande utvecklingsplan Huddinge kommun, 2021-04-29
Detaljplan för Vårby, 2021-04-23
Detaljplan för Solgård 1:1 mfl, 2021-04-20
Detaljplan för Grantorp 5:1 mfl, 2021-03-08
Sändaren 2 mfl, 2021-03-06
Detaljplan för Tingshuset, 2021-03-04
Ny C-verksamhet på Orlångsjö 2:7, 2021-02-13

2020
Sjödalsbacken, 2020-11-11
Upphävande av del av detaljplan Granby, 2020-11-11
Upphävande av detaljplan Vårby, 2020-06-22
Upphävande av del av detaljplan Haga VII, 2020-05-06
Länna avfallscenter, 2020-04-29
Sändaren 2 mfl, 2020-02-14

2019
Flemingsbergsdalen, 2019-12-08
Lissma 4:95, 2019-06-04
Rosenhill, 2019-04-15

2018
Gräsvreten, 2018-10-19

2017
Sjödalsbacken, 2017-06-21
Kungens Kurva Tangentvägen, 2017-02-16
Långsjöskolan, Kråkvik
, 2017-01-31

2016
Tvärförbindelse Södertörn, 2016-12-18
Ledningsprojekt i Huddinge kommun, 2016-08-18
VA-utbyggnadsprogram för Huddinge kommun, 2016-06-30
Miljöprogram för Huddinge kommun, 2016-05-13
Tvärförbindelse Södertörn, 2016-04-30
Detaljplan för Visättra 1:5, 2016-04-24
Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden, 2016-02-15
Detaljplan för Vårby Haga/Solhagaparken, 2016-02-02
Detaljplan för del av Rosenhill 1:12 mfl, 2016-01-31

2015
Ledningsprojekt del II, 2015-12-04
Spårväg syd, 2015-11-15
Detaljplan för del av Glömsta 4:17 mfl, 2015-11-12
Infart Riksten, 2015-11-09
Program för Österhagen, 2015-08-14
Ledningsprojekt, 2015-07-10
Tvärförbindelse Södertörn, 2015-04-14
Cykelplan, 2015-03-31
Kollektivtrafikplan, 2015-03-31
Detaljplan för del av Rosenhill 1:12 mfl, 2015-01-14
Detaljplan för Östra Vårberget, 2015-01-02

2014
Detaljplan för del av Glömsta 4:17
Beachvolleyanläggning inom Grantorp 5:1
Utsälje 1:48 mfl
Entré Skogås
Vista skogshöjd
Utökat strandskydd
Åtgärdsvalsstudie Tvärförbindelse Södertörn
Gladö industriområde, reviderat

2013
Översiktsplan 2030
Riksintressen för friluftslivet
Beachvolleyanläggning i Flemingsberg
Vidja etapp 2
Lissmadalens naturreservat
Gladö Kvarnsjöns naturreservat
Drevvikens naturreservat
Gulsparven 4, Segeltorp
Låset 1, Skogås, komplettering
Låset 1, Skogås
Vårby Haga

2012
Länna industriområde
Översiktsplan 2030
Kungens kurva (Statoilmack)
Trafikstrategi
Lissma (Stora Kisala)

2011
Glömstadalen etapp 1
Gulsparven
Loviseberg

2010
Projektplan
Vistaberg
Gladö kvarn
Björkängshallen; förskola
Gömmaren
Korpberget
Orlången
Tyresån
Jakobslund
Medicinaren
Lännaskogens naturreservat
Paradisets naturreservat
Trångsundskogens natureservat

2009
Samråd detaljplan Flemingsbergsdalen, del 1
Förbifart Stockholm
Förskola/skola Glömsta/Bergavägen
Fållans gård
Luna 3
Detaljplan Smista: förskola
Detaljplan Kästa: förskola
Detaljplan Safiren: flerbostadshus
Detaljplan Björkängshallen: förskola
Flemingsbergsdalen
Vidja
Agenda 21
Arbetsplan för Västra Botkyrkaleden
Glömstadalen