Naturreservat

Här finner du en lista på alla naturreservat i Huddinge. Ta gärna hjälp av vår checklista för att pricka av alla platser och skriv ner vad du upptäckt. Kanske ser eller hör du något du inte sett eller hört tidigare. Var rädd om naturen, lämna inget annat än fotspår och ta inte med något annat än svamp, bär och andras skräp. Tack för att du gör skillnad!

– Björksättra halvön
Som namnet skvallrar om är detta en skogsbeklädd halvö som omfamnas av sjön Orlången. En del platser delar du med betesdjur som kor och getter. Numera går det att ta sig över till Björksättra halvön via en bro från Sundby, annars är det lättast att ta sig hit via Ebbadalsvägen.

Björksätra halvön. Foto: Kirsi Forsberg

Foto: Kirsi Forsberg

– Drevviken
Detta reservat består av 96 hektar vatten och bara 50 hektar land, kanske inget konstigt med det eftersom Drevviken är just en sjö som är belägen på östra kanten av Trångsund och Skogås. Du upptäcker det alltså bäst i eller på vattnet.

– Flemingsbergsskogen
Huddinges kanske mest lättillgängliga reservat ligger nära både tågstationen i Flemingsberg (via Visättra sportcenter), busshållplatsen i Solgård eller busshållplatsen vid Gladö Kvarn. Varför inte trava rätt över från Flemingsberg till Gladö Kvarn, eller tvärtom? Skogen lämpar sig gott för svamp- och bärplockning och har hyfsat bra markeringar. Här finns även ett stycke kulturhistoria med fornborgar för den intresserade.

– Gladö-Kvarnsjö
Detta reservat innefattar hela Kvarnsjön, eller nästan, eftersom hela Kvarnsjön inte ligger i Huddinge kommun utan gränsar till Botkyrka, men hela den delen som ligger i Huddinge kommun innefattas av reservatet. Därtill kommer även 154 hektar land på den sydöstra delen av sjön.

Foto: Kirsi Forsberg

Foto: Kirsi Forsberg

– Gladöskogen
Ett litet reservat gränsandes till Flemingsbergsskogens naturreservat och Gladö kvarn. Lättast kommer du hit via Gladö ridstall eller Sundby. Här kan du med fördel spana efter olika mossor och lavar.

Foto: Kirsi Forsberg

Foto: Kirsi Forsberg

– Gömmaren
Reservatet innefattar både sjön Gömmaren och 748 hektar land. Vid sjön finns både badplats och bra utsiktspunkter på berget. Här kan du välja om du vill gå väldigt långt eller lite kortare. Stigarna är hyfsat bra markerade. Detta reservat är även hem till Stockholms läns tredje djupaste lavin, Gömmarravinen. För den kulturintresserade finns även Fullersta kvarn i reservatets östra del.

gommaren2 gommaren3

Foto: Kirsi Forsberg

– Gömsta äng
Huddinges äldsta och minsta naturreservat med sina 5 hektar ligger på Masmovägen strax bakom Myrstuguberget. Man kan även gå till reservatet genom skogen från Flottsbro eller Sankt Botvids kyrkogård (det finns dock ingen skyltning från det hållet så ta med karta och kompass). Reservatet gränsar mot Albysjön och består av skog, en äng och branta bergssluttningar.

bild 3-1 bild 2

Foto: Alexandra Blomqvist

– Lissmadalen
Detta reservat omfattar Lissmasjön och sträcker sig upp längs Kvarntorp. Här finns ett fågeltorn vid sjön för den fågelintresserade och för den fikasugne är det inte långt till cafét vid Lissma skola.

– Lännaskogen
Detta reservat, som även klassats som ett Natura-2000-område, omfattar Kvarnsjön (Huddinges andra Kvarnsjön, inte samma som vid Gladö kvarn) och sträcker sig en bra bit upp mot Länna. Här kan du spana in näckrosor på sommaren, men hoppas inte på någon badstrand då sjön naturligt håller på att växa igen. Reservatet bjuder även på myrmark och skog.

– Orlången
Huddinges största naturreservat med sina 1500 hektar hyser hela 3 sjöar; Ågestasjön, Mörtsjön och Orlången själv. Utöver sjöar finns här många åkrar och områden av betesmark. För den kulturintresserade finns här både en välbevarad fornborg samt en gammal kvarn. Till Orlången behöver du mest bestämma dig från vilket håll du vill ta dig in i reservatet, då den gränsar mot både Balingsnäs, Ågesta och Vidja.

orlangen2 orlangen

Foto: Kirsi Forsberg

– Paradiset
Huddinges eget paradis. Här kan du vandra en del av Sörmlandsleden eller bara njuta av stillheten vid sjön Trehörningen (inte samma Trehörningen som gränsar till Hörningsnäs). Reservatet hyser även kommunens största sammanhängande skogsområde. Här kan du gå på både moss-, fågel- och svampspaning.

Foto: Kirsi Forsberg Foto: Kirsi Forsberg

Foto: Kirsi Forsberg

– Trångsundsskogen
Detta reservat gränsar till sjön Drevviken och går ihop med Drevvikens naturreservat. Precis som Björksättra halvön kännetecknas reservatet av skogsbeklädd mark med nära till vattnet. Här kan du hitta alla möjliga skogstyper och reservatet är som ett litet paradis för mossor och lavar.

 

Utöver naturreservaten finns även några Natura 2000-områden samt ett biotopskyddsområde i Huddinge.

– Fullersta kvarn (Natura-2000)
Mossrik del av Gömmarens naturreservat.

– Granby (Natura-2000)
Mossrik del av Paradisets naturreservat.

– Hanveden (Natura-2000)
Innefattar de fyra sjöarna Ormputten, Trehörningen (samma som i Paradiset), Långsjön och Svarttjärn och området kring dessa.

– Korpberget (biotopskyddsområde)
Finfin utsikt vid Vårby gård.

– Lissma-Kvarnsjö (Natura-2000)
Trollsländerik del av Lännaskogens naturreservat.

 

Besök Huddinge kommuns hemsida för karta och mer information. Huddinge kommun använder sig även av Naturkartan.se som finns att ladda ner som app.