Nya yttranden

Naturskyddsföreningen i Huddinge har lämnat två nya yttranden avseende planerad byggnation. Det ena gäller Långsjöskolan, Kråkvik, där vi anser att platsen är problematisk då det medför både direkta och indirekta effekter på mark och vatten. Samtidigt kan det antas att platsen under omständigheterna är den minst dåliga utifrån kommunens uppgifter. Läs yttrandet i sin helhet. Det andra […]

Läs mer