19/11 Hur kommer förslaget till Tvärförbindelse Södertörn påverka ditt närområde? Guidning av området Masmo/Fittja Backe

Hur kommer förslaget till motorvägsbygge påverka ditt närområde? Guidning av området Masmo/Fittja Backe. Nätverket Tvärnit Södertörn arrangerar tillsammans med Naturskyddsföreningen Huddinge en guidning i den planerade motorvägens sträckning i närområdet av Masmo/Vårby. Tvärförbindelse Södertörn som motorvägsprojektet heter planeras att starta 2023 och kosta minst 14 miljarder kr. Bygget innebär en ny sträckning av väg 259 […]

Läs mer

Guidad vandring runt sjön Gömmaren

Söndagen den 19 oktober bjöds vi på en guidad vandring runt sjön Gömmaren och till Gömmarravinen av Hans Åberg, naturvårdsvakt i Huddinge kommun och ordförande för Långsjö Gömmarens fiskevårdsförening. Vi samlades i fiskevårdsföreningens stuga kl. 10 och började med en promenad till Gömmarravinen. Det är länets tredje djupaste ravin där bäcken i årtusenden har karvat […]

Läs mer