19/11 Hur kommer förslaget till Tvärförbindelse Södertörn påverka ditt närområde? Guidning av området Masmo/Fittja Backe

Hur kommer förslaget till motorvägsbygge påverka ditt närområde?
Guidning av området Masmo/Fittja Backe.

Nätverket Tvärnit Södertörn arrangerar tillsammans med Naturskyddsföreningen Huddinge en guidning i den planerade motorvägens sträckning i närområdet av Masmo/Vårby.
Tvärförbindelse Södertörn som motorvägsprojektet heter planeras att starta 2023 och kosta minst 14 miljarder kr. Bygget innebär en ny sträckning av väg 259 mellan E4:an och väg 73 och beräknas pågå under drygt 10 år.
I Vårby planeras det till exempel för 14-20 körfält i bredd och rampbroar, tunnlar kommer sprängas ut. På andra sidan berget mynnar vägen ut i sex till åtta körfält och trafikplatser i markplan i Glömstadalen. Kraftigt ökad trafik med buller och dålig luftkvalitet för många närboende och i Gömmarens naturreservat är några av konsekvenserna.
Projektet kommer i sin helhet påverka tio naturreservat på Södertörn och kraftigt öka konkurrensfördelarna för privatbilism. Ökad trafik, buller och utsläpp till luft och vatten som påverkar människor och natur negativt samt i strid mot klimatmålen. De idag relativt goda möjligheterna till gång- och cykeltrafik i närområdet kommer förutom att det försämras under bygget, även i stor utsträckning bli sämre när bilvägen byggts ut. Flertalet Flertalet stora trafikplatser kommer att byggas vilket förändrar landskapsbilden avsevärt och skapa barriäreffekter som påverkar både människor och djur. Projektet har som helhet en väldigt låg samhällsnytta. Möjligheterna till andra projekt för förbättrad kollektivtrafik så som snabbspårvägen Spårväg Syd försämras.

Vi i nätverket vill att motorvägsbygget stoppas och Södertörns fantastiska naturområden och boendemiljöer skyddas. Resurserna används istället till att förbättra befintlig infrastruktur och ny järnvägssträckning för godstransporter i kombination med en kraftfull satsning på attraktiv kollektivtrafik med bussfiler och snabbspårväg samt nya gång- och cykelförbindelser. Åtgärder som gynnar alla, inte bara bilister.

Välkommen på en guidning där vi pratar om och visar bilder på hur det kan komma att bli i närområdet kring Masmo/Vårby om vägen byggs. Vi kommer även prata om motorvägsprojektet som helhet.

Läs mer på:
https://tvarnitsodertorn.se
https://huddinge.naturskyddsforeningen.se

När: Lördag 19/11, kl 13.00
Var: Masmo T-bana (Vid utgången)
Anmäl dig gärna till:
Birgitta Andersson, 073-157 49 33

Välkommen även om du inte anmäler dig!

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.